PREGLED
Na ovoj stranici je dat pregled kako i zašto koristimo vaše lične podatke i sa kim ih možemo deliti.

Zaštitu vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno. Implementirali smo neophodne mere kako bismo podatke zaštitili i učinili ih sigurnima, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (The General Data Protection Regulation – GDPR). GDPR obezbeđuje da se vaši lični podaci koriste pravično i u skladu sa osnovnim principima zaštite podataka, a osiguravaju da mi:

– Ne posedujemo više informacija o vama nego što je neophodno,
– Uvek imamo tačne informacije o vama,
– Obezbedimo sigurnost ličnih podataka i da ih čuvamo u roku u kom je to neophodno,
– Obezbedimo da se svi lični podaci obrađuju na zakonit i legalan način.

PERIOD ČUVANJA VAŠIH PODATAKA
Vaše informacije čuvamo samo onoliko koliko je to zaista neophodno, što je ili određeno zakonom ili po našoj proceni, a vama je jasno naznačeno. U momentu kada vaši lični podaci više nisu neophodni, isti će biti uništeni na siguran i pouzdan način.

DELJENJE VAŠIH PODATAKA
Kako bismo vam obezbedili kvalitetne usluge, ponekad vaše podatke možemo da podelimo sa kompanijama koje smo angažovali u navedene svrhe. Podatke ćemo deliti isključivo sa onim partnerima za koje smo sigurni da sprovode neophodne mere za zaštitu vaših podataka na isti način kao što to i mi činimo. Svako ko dobije informacije o vama sa naše strane ima zakonsku obavezu da ih čuva poverljivim. Nikada nećemo deliti vaše informacije u marketinške svrhe.

KORIŠĆENJE VAŠIH PODATAKA
Nijedan podatak neće biti prosleđen trećim licima bez vaše saglasnosti. Samo u slučaju da postoje zakonski razlozi, kao što je naglašeno u GDPR-u, mi nismo u obavezi da tražimo vašu saglasnost za navedeno.

KONTROLA OSTAJE U VAŠIM RUKAMA! VAŠA PRAVA:
– Brisanje podataka
– Izmena ili ispravka podataka
– Prigovor, ograničenje ili zabrana upotrebe podataka

Imate pravo da tražite kopiju bilo koje informacije koju GO4YU ima o vama.

Takođe, ako imate registrovan nalog na našem web sajtu, možete da vidite svoje podatke i da upravljate njima u svako doba – pogledate vase korišćenje servisa, promenite lozinku ili neke lične podatke i drugo. U vezi sa vašim lozinkama, savetujemo vam da ih ne dajete drugim licima zato što navedeno garantuje da će vaši podaci ostati poverljivi.

VAŠI PODACI NAM POMAŽU I IMATE IH POD SVOJOM KONTROLOM
Svesni smo da očekujete od nas da vam pružimo kvalitetne usluge, u skladu sa vašim navikama i potrebama, i da želite da dobijete usluge koje vam olakšavaju život i čine ga ugodnijim svakim danom. Kako bismo ovo ostvarili i kako bismo mogli da vam ponudimo specijalne akcije i bolju korisničku podršku, koristimo vaše podatke.

DODATNE INFORMACIJE
Za više detalja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka i time kako koristimo vase podatke molimo vas pogledajte Politiku privatnosti ili nas kontaktirajte direktno.

Go top